Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

ZP Elektro Doboj a.d. Doboj Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 March 2009 07:53
There are no translations available.

OSNOVNE INFORMACIJE

Prva radna organizacija “Elektro Doboj”, koja je poslovala u okviru “Elektroprivreda BiH” Sarajevo, osnovana je 1977.g. Današnje elektrodistributivno preduzeće “Elektro Doboj” a.d. Doboj nastalo je razvojem i integracionim procesima elektrodistributivne djelatnosti preduzeća ZP “Elektro Doboj” u Republici Srpskoj koje je osnovano 1992.g.

Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija električne energije u osam opština sjevernog dijela Republike Srpske. Preduzeće sa sjedištem u Doboju posluje preko 7 organizacionih cjelina i to: Stručne službe sa svojim sektorima i 6 radnih jedinica.

Zaposleni u preduzeću su angažovani na realizaciji aktivnosti u širokom rasponu poslova i to: od poslova održavanja dalekovoda, niskonaponske mreže i elektroenergetskih postrojenja, kontrole i naplate električne energije, pa sve do poslova tehničke pripreme, elektroenergetskih mjerenja i projektovanja elektroenergetskih objekata.

Broj potrošača:

Naponski nivo
110 kV 35 kV
10 kV
0,4 kV ostala potrošnja0,4 kV ostala domaćinstva UKUPNO
Tarifna grupa
11
1
1
2
3
6
7
1
2
89 002
Broj potrošača 4 14 107 288 3621 2354 42 15 80 052
2 505

 

OSTVARENI REZULTATI

Izvršenim sanacijama postojećih i izgradnjom novih elektroenergetskih objekata, kao i drugim mjerama postignuti su određeni pozitivni efekti koji se odnose na: smanjenje gubitaka električne energije, bolji kvalitet isporučene električne energije, povećanje pogonske spremnosti i sigurnosti u snabdijevanju električnom energijom potrošača i dr.

Preduzeće posjeduje sistem SKADA kojim se daljinski kontroliše trenutno dvadeset trafo stanica, rasklopnica i rastavljača.

Porast broja potrošača koji pripadaju ovom distributivnom području, zadnjih godina iznosi prosječno oko 0,15 %.

Bruto distributivna potrošnja u 2006. godini iznosila je 476 GWh, što čini oko 15 % od ukupne distributivne potrošnje u RS.

 

RAZVOJNI PLANOVI

U cilju kvalitetnijeg i redovnijeg snabdijevanja potrošača električnom energijom investicije i razvoj u narednom periodu će biti usmjerene na:

  • Izgradnju novih i sanaciju postojećih elektroenergetskih objekata,
  • Smanjenje gubitaka električne energije,
  • Dalju modernizaciju i razvoj preduzeća, informacionih sistema, ugradnju računarske i elektronske opreme,
  • Proširenje daljinske kontrole na linijske rastavljače i važnije TS 10/0,4 kV,
  • Proširenje optičke mreže preko OPGW na nove TS 35/10 kV i TS 10/0,4 kV,
  • Uvođenje brojila električne energije sa daljinskim očitanjem
  • Izgradnju MHE.
U skladu sa zakonima iz oblasti ekologije posebna pažnja u preduzeću se posvećuje razvoju i primjeni Sistema upravljanja ekologijom u skladu sa ISO 14000, te razvoju jednog integrisanog sistema za nadzor nad vazduhom, vodom i bukom.
Last Updated on Wednesday, 21 October 2009 17:33