Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Profile Supsidiary Companies Electro Bijeljina
ZP Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 March 2009 07:53
There are no translations available.

OSNOVNE INFORMACIJE

Do 1992. godine na području koje danas pokriva Elektrodistributivno preduzeće "Elektro-Bijeljina", a.d. Bijeljina, egzistirale su tadašnje distribucije u Bijeljini, Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku, Vlasenici i Ugljeviku, a koje danas čine radne jedinice ovog preduzeća.

Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija električne energije na području Semberije, Majevice, Birča i dijela Posavine. Danas ovo preduzeće elektrodistributivno pokriva 13 opština Republike Srpske.

Pored distribucije električne energije, kao djelatnost preduzeća treba napomenuti i: proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju elektroenergetskih objekata, nadzor nad izvođenjem radova,tehnička ispitivanja elektroopreme, razna elektromjerenja, izrada i ugradnja opreme za električne mreže i dr.

Organizacioni dijelovi Preduzeća su Direkcija i elektrodistributivna područja.

Opštine elektrodistributivnih područja su:

  • RJ Bijeljina (Bijeljina, Pelagićevo i S.Orašje)
  • RJ Ugljevik (Ugljevik i Lopare)
  • RJ Zvornik (Zvornik i Osmaci)
  • RJ Vlasenica (Vlasenica, Han Pijesak, Milići i Šekovići)
  • RJ Bratunac (Bratunac i Srebrenica) 
Broj potrošača:

Naponski nivo
110 kV 35 kV
10 kV
0,4 kV ostala potrošnja0,4 kV ostala domaćinstva UKUPNO
Tarifna grupa
11
1
1
2
3
6
7
1
2
100 057
Broj potrošača 1 7 129 345 6082 816 2 11 79 532 13 132

 

OSTVARENI REZULTATI

Osnovni ciljevi poslovne politike preduzeća u prethodnom periodu bili su usmjereni na stabilno i kvalitetno napajanje kupaca električnom energijom, obezbjeđenje električne energije za nove potrošače, rješavanje loših naponskih prilika i smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži.

Porast broja potrošača u ovom distributivnom području, zadnjih godina iznosi prosječno oko 2,90 %.

Bruto distributivna potrošnja u 2006. godini iznosila je 743 GWh, što čini oko 23 % od ukupne distributivne potrošnje u RS.

 

RAZVOJNI PLANOVI

Najznačajnije investicije u narednom periodu vezane su za neophodna ulaganja za održavanje funkcije elektroenergetskog sistema.

U predstojećem periodu planirana je izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih objekata koji će doprinijeti napajanju novih potrošača električnom energijom, poboljšanju naponskih prilika i smanjenju gubitaka električne energije.

Takođe, značajna planirana investicija u narednom periodu je izgradnja novog dispečerskog centra i sistema daljinskog upravljanja i nadzora na svim TS 35/10 kV. Realizacija ovog projekta planira se u naredne 3-4 godine.

Last Updated on Friday, 26 November 2010 08:43