• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
ЗП Електрокрајина а.д. Бања Лука Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 02 март 2009 07:52

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Године 1947. основано је "Електрично предузеће“ - Бања Лука које је захваљујући својим растом, развојем и интеграционим процесима електродистрибутивне дјелатности, израсло у данашње Електрокрајина, а.д. У почетку је предузеће обављало своју дјелатност углавном на подручју општине Бања Лука, а данас ово предузеће обухвата 16 општинских подручја.

Предузеће обавља дјелатност и послове који непосредно служе успјешном обављању електропривредне дјелатности, гдје посебно спадају: дистрибуција електричне енергије, диспечерски послови у електроенергетском систему, пројектовање, изградња и одржавање електроенергетских објеката.

Предузеће послује преко својих организационих дијелова и то:

 • Дирекција са сједиштем у Бањој Луци, за заједничке стручне послове на нивоу предузећа,
 • Радне јединице за послове дистрибуције електричне енергије,
 • Радна јединица за заједничке послове одржавања и изградње примарних електродистрибутивних објеката.

Радне јединице у оквиру предузећа су: "Електро - Бања Лука", "Електро - Приједор", "Електро- Нови Град", "Електро - Козарска Дубица", "Електро - Градишка", "Електро - Србац", "Електро - Лакташи", "Електро - Прњавор", "Електро - Мркоњић Град“ и "Електро - Одржавање и изградња".

Број потрошача:

Напонски ниво
110 kV 35 kV
10 kV
0,4 kV oстала потрошња0,4 kV oстала домаћинства
УКУПНО
Тарифна група
11
1
1
2
3
6
7
1
2
230 842
Број потрошача 2 3 217 15 532
164 136
50 952

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Основни циљеви пословне политике предузећа у претходном периоду били су усмјерени на стабилно и квалитетно напајање купаца електричном енергијом, обезбјеђење електричне енергије за нове потрошаче и смањење дистрибутивних губитака.

Пораст броја потрошача у овом дистрибутивном подручју, задњих година износи просјечно око 2,90 %.

Бруто дистрибутивна потрошња у 2006. години износила је 1 567 ГWх, што чини преко 45 % од укупне дистрибутивне потрошње у РС.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

У предстојећем периоду развојним плановима одређени су сљедећи програми и задаци:

 • Рјешавање чворних тачака дистрибутивне градске мреже (ТС 110/x) и 20 кВ ван градске мреже у циљу оптимизације напајања потрошача,
 • Санација и изградња нове дистрибутивне СН мреже, по свим елементима, са максималним преласком на 20 кВ напон,
 • Уградња аутоматских прекидача и растављача у циљу модернизације и даљинског вођења дистрибутивне мреже,
 • Санација и изградња нове НН мреже, по свим елементима, у циљу свођења на технички оптимално стање са циљем смањења техничких губитака,
 • Санација и доградња мјерног мјеста, увођење даљинског очитавања и управљања бројилима потрошача, што ће довести до смањења нетехничких губитака и бољег познавања мреже ради њене анализе, планирања и развоја,
 • Оспособљавање дистрибутивног оператор система за аутоматско управљање дистрибутивном мрежом – повезивање оператора са циљем оптимизације вођења дистрибутивне мреже из дистрибутивних центара,
 • Нова изградња и реконструкција ТС и РТС средњег напона, типизација расклопне опреме, релејне заштите у складу са текућим планираним инвестицијама.
Последње ажурирано петак, 26 новембар 2010 08:44