Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 March 2009 07:52
There are no translations available.

OSNOVNE INFORMACIJE

Godine 1947. osnovano je "Električno preduzeće“ - Banja Luka koje je zahvaljujući svojim rastom, razvojem i integracionim procesima elektrodistributivne djelatnosti, izraslo u današnje Elektrokrajina, a.d. U početku je preduzeće obavljalo svoju djelatnost uglavnom na području opštine Banja Luka, a danas ovo preduzeće obuhvata 16 opštinskih područja.

Preduzeće obavlja djelatnost i poslove koji neposredno služe uspješnom obavljanju elektroprivredne djelatnosti, gdje posebno spadaju: distribucija električne energije, dispečerski poslovi u elektroenergetskom sistemu, projektovanje, izgradnja i održavanje elektroenergetskih objekata.

Preduzeće posluje preko svojih organizacionih dijelova i to:

  • Direkcija sa sjedištem u Banjoj Luci, za zajedničke stručne poslove na nivou preduzeća,
  • Radne jedinice za poslove distribucije električne energije,
  • Radna jedinica za zajedničke poslove održavanja i izgradnje primarnih elektrodistributivnih objekata.

Radne jedinice u okviru preduzeća su: "Elektro - Banja Luka", "Elektro - Prijedor", "Elektro- Novi Grad", "Elektro - Kozarska Dubica", "Elektro - Gradiška", "Elektro - Srbac", "Elektro - Laktaši", "Elektro - Prnjavor", "Elektro - Mrkonjić Grad“ i "Elektro - Održavanje i izgradnja".

Broj potrošača:

Naponski nivo
110 kV 35 kV
10 kV
0,4 kV ostala potrošnja0,4 kV ostala domaćinstva UKUPNO
Tarifna grupa
11
1
1
2
3
6
7
1
2
230 842
Broj potrošača 2 3 217 15 532
164 136
50 952

 

OSTVARENI REZULTATI

Osnovni ciljevi poslovne politike preduzeća u prethodnom periodu bili su usmjereni na stabilno i kvalitetno napajanje kupaca električnom energijom, obezbjeđenje električne energije za nove potrošače i smanjenje distributivnih gubitaka.

Porast broja potrošača u ovom distributivnom području, zadnjih godina iznosi prosječno oko 2,90 %.

Bruto distributivna potrošnja u 2006. godini iznosila je 1 567 GWh, što čini preko 45 % od ukupne distributivne potrošnje u RS.

 

RAZVOJNI PLANOVI

U predstojećem periodu razvojnim planovima određeni su sljedeći programi i zadaci:

  • Rješavanje čvornih tačaka distributivne gradske mreže (TS 110/x) i 20 kV van gradske mreže u cilju optimizacije napajanja potrošača,
  • Sanacija i izgradnja nove distributivne SN mreže, po svim elementima, sa maksimalnim prelaskom na 20 kV napon,
  • Ugradnja automatskih prekidača i rastavljača u cilju modernizacije i daljinskog vođenja distributivne mreže,
  • Sanacija i izgradnja nove NN mreže, po svim elementima, u cilju svođenja na tehnički optimalno stanje sa ciljem smanjenja tehničkih gubitaka,
  • Sanacija i dogradnja mjernog mjesta, uvođenje daljinskog očitavanja i upravljanja brojilima potrošača, što će dovesti do smanjenja netehničkih gubitaka i boljeg poznavanja mreže radi njene analize, planiranja i razvoja,
  • Osposobljavanje distributivnog operator sistema za automatsko upravljanje distributivnom mrežom – povezivanje operatora sa ciljem optimizacije vođenja distributivne mreže iz distributivnih centara,
  • Nova izgradnja i rekonstrukcija TS i RTS srednjeg napona, tipizacija rasklopne opreme, relejne zaštite u skladu sa tekućim planiranim investicijama.
Last Updated on Friday, 26 November 2010 08:44