• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
ЗП ХЕ на Врбасу а.д. Мркоњић Град Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 02 март 2009 07:52

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Основни пројекти хидроенергетског коришћења водних снага слива ријеке Врбас урађени су 1953.г. Распоред и могућност изградње хидроенергетских постројења и ефекти који се могу добити експлоатацијом хидроенергетског потенцијала слива ријеке Врбас са притокама на подручју Републике Српске, дефинисани су у Водопривредној основи из 1987.г, као и њеној новелацији из 1997.г. која се односи на дио слива ријеке Врбас, низводно од Бочца.

Од укупно искористивог хидроенергетског потенцијала сливног подручја ријеке Врбас који износи око 3200 ГWх, данас се користи око 720 ГWх или 22,5 %. Ова производња се остварује у изграђеним хидроелектранама Јајце И, Јајце ИИ и Бочац.

Искористиви хидроенергетски потенцијал слива на подручју Републике Српске износи 1895 ГWх или 59,2 % од укупног искористивог хидроенергетског потенцијала слива ријеке Врбас.

Технички показатељи ХЕ Бочац:

Назив ХЕ
Бр. агр.Номинална снага
Снага на прагу
Прос. годишњ. произв. Средњи годиш. проток Корисна запрем. акумул. Макс. бруто пад
MVA
MW
MW
GWh
m3/s
mil.m3
m
Бочац 2 2x65 2x55 110 307,5
78,4
42,954,13

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Захваљујући одржавању, санацији, и оптималној модернизацији постојећих постројења, технологија и организација рада у хидроелектрани су подигнути на ниво који осигурава тражену погонску спремност и поузданост у раду.

Просјечна годишња производња хидроелектране износи око 307,5 ГWх електричне енергије.

ХЕ Бочац има веома важну улогу у енергетском систему Републике Српске с обзиром на чињеницу да се налази у близини највећег конзума у Републици.

У предузећу су уведени стандарди: ИСО 9001: 2000 - Систем менаџмента квалитетом и ИСО 14001:1996 - Систем заштите животне средине.

Захваљујући правилном управљању са акумулацијом, у ситуацији екстремно ниских дотока ријеке Врбас у акумулацији, долази до изражаја контрола низводног тока ријеке Врбас у смислу повећања минималних протицаја и обезбјеђивања биолошког минимума.

Како је ријека Врбас основна сировина за обезбјеђење питке воде региона, у циљу праћења промјена квалитета воде постоји стална сарадња ХЕ "Бочац" са ОДЈП "Водовод" Бања Лука.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

Сагледавањем могућности коришћења хидроенергетског потенцијала слива ријеке Врбас који припада Републици Српској, констатовано је да неискоришћени технички потенцијал, а који се може искористити на хидроелектранама снаге веће од 10 МW износи 1.039,10 МW.

Сва досадашња истраживања и израђена пројектна документација указују на атрактивност изградње хидроенергетских постројења нарочито у средњем дијелу слива ријеке Врбас, гдје је планирана изградња три хидроенергетска објекта на територији Републике Српске:

  • ХЕ Крупа- инсталисане снаге 48,5МW и просјечне годишње производње 140 ГWх,
  • ХЕ Бања Лука - ниска инсталисане снаге 37,2 МW и просјечне годишње производње 186,9 ГWх,
  • ХЕ Новоселија - инсталисане снаге 16,4 МW и просјечне годишње производње 69,98 ГWх.

Неискоришћени хидроенергетски потенцијал малих водотока који се планира искористити на малим хидроелектранама снаге до 10 МW износи око 79 МW.

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:35