Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Profile Supsidiary Companies HPP on the Vrbas River
ZP HE na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 March 2009 07:52
There are no translations available.

OSNOVNE INFORMACIJE

Osnovni projekti hidroenergetskog korišćenja vodnih snaga sliva rijeke Vrbas urađeni su 1953.g. Raspored i mogućnost izgradnje hidroenergetskih postrojenja i efekti koji se mogu dobiti eksploatacijom hidroenergetskog potencijala sliva rijeke Vrbas sa pritokama na području Republike Srpske, definisani su u Vodoprivrednoj osnovi iz 1987.g, kao i njenoj novelaciji iz 1997.g. koja se odnosi na dio sliva rijeke Vrbas, nizvodno od Bočca.

Od ukupno iskoristivog hidroenergetskog potencijala slivnog područja rijeke Vrbas koji iznosi oko 3200 GWh, danas se koristi oko 720 GWh ili 22,5 %. Ova proizvodnja se ostvaruje u izgrađenim hidroelektranama Jajce I, Jajce II i Bočac.

Iskoristivi hidroenergetski potencijal sliva na području Republike Srpske iznosi 1895 GWh ili 59,2 % od ukupnog iskoristivog hidroenergetskog potencijala sliva rijeke Vrbas.

Tehnički pokazatelji HE Bočac:

Naziv HE
Br. agr.Nominalna snaga
Snaga na pragu Pros. godišnj. proizv. Srednji godiš. protok Korisna zaprem. akumul. Maks. bruto pad
MVA
MW
MW
GWh
m3/s
mil.m3
m
Bočac 2 2x65 2x55 110 307,5
78,4
42,954,13

 

OSTVARENI REZULTATI

Zahvaljujući održavanju, sanaciji, i optimalnoj modernizaciji postojećih postrojenja, tehnologija i organizacija rada u hidroelektrani su podignuti na nivo koji osigurava traženu pogonsku spremnost i pouzdanost u radu.

Prosječna godišnja proizvodnja hidroelektrane iznosi oko 307,5 GWh električne energije.

HE Bočac ima veoma važnu ulogu u energetskom sistemu Republike Srpske s obzirom na činjenicu da se nalazi u blizini najvećeg konzuma u Republici.

U preduzeću su uvedeni standardi: ISO 9001: 2000 - Sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001:1996 - Sistem zaštite životne sredine.

Zahvaljujući pravilnom upravljanju sa akumulacijom, u situaciji ekstremno niskih dotoka rijeke Vrbas u akumulaciji, dolazi do izražaja kontrola nizvodnog toka rijeke Vrbas u smislu povećanja minimalnih proticaja i obezbjeđivanja biološkog minimuma.

Kako je rijeka Vrbas osnovna sirovina za obezbjeđenje pitke vode regiona, u cilju praćenja promjena kvaliteta vode postoji stalna saradnja HE "Bočac" sa ODJP "Vodovod" Banja Luka.

 

RAZVOJNI PLANOVI

Sagledavanjem mogućnosti korišćenja hidroenergetskog potencijala sliva rijeke Vrbas koji pripada Republici Srpskoj, konstatovano je da neiskorišćeni tehnički potencijal, a koji se može iskoristiti na hidroelektranama snage veće od 10 MW iznosi 1.039,10 MW.

Sva dosadašnja istraživanja i izrađena projektna dokumentacija ukazuju na atraktivnost izgradnje hidroenergetskih postrojenja naročito u srednjem dijelu sliva rijeke Vrbas, gdje je planirana izgradnja tri hidroenergetska objekta na teritoriji Republike Srpske:

  • HE Krupa- instalisane snage 48,5MW i prosječne godišnje proizvodnje 140 GWh,
  • HE Banja Luka - niska instalisane snage 37,2 MW i prosječne godišnje proizvodnje 186,9 GWh,
  • HE Novoselija - instalisane snage 16,4 MW i prosječne godišnje proizvodnje 69,98 GWh.

Neiskorišćeni hidroenergetski potencijal malih vodotoka koji se planira iskoristiti na malim hidroelektranama snage do 10 MW iznosi oko 79 MW.

Last Updated on Wednesday, 21 October 2009 17:35