• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 02 март 2009 07:51

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Студије о коришћењу ријеке Дрине у енергетском и водопривредном смислу рађене су у континуитету кроз цијели двадесети вијек. С обзиром да су режими вода у сливу ријеке Дрине просторно и временски веома хетерогени, свака концепција оптималног коришћења је подразумијевала изравнавање протока, преко великих акумулација.

У том циљу у сливу Дрине је изграђено девет акумулација укупне запремине 2.220 x 106 м3 воде, првенствено у енергетске сврхе.

Слив Дрине са енергетске тачке гледишта спада међу најбоље у Европи. Са просјечним падавинама од 1.100 мм/год и великим падовима од 2,2 ‰ до 5,2 ‰ даје могућност рентабилне производње електричне енергије и гарантује стабилност електро-енергетског система.

У периоду од 1976. до 1985.г. испројектована је прва и уједно до сад једина изграђена Хидроелектрана на Дрини на подручју Републике Српске - ХЕ Вишеград, која је пуштена у рад 1989.г.

Технички показатељи ХЕ Вишеград:

Назив ХЕ
Бр. агр.Номинална снага
Снага на прагу
Прос. годишњ. произв. Средњи годиш. проток
Корисна запрем. акумул. Макс бруто пад
MVA
MW
MW
GWh
m3/s
mil.m3
m
Вишеград 3 3x115 3x105 315 1 010
342
10148,16

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ХЕ Вишеград је након петнаест година успјешног рада, испунила и потврдила све главне техничко-технолошке задатке предвиђене пројектним рјешењима.

Расположивост постројења је на високом нивоу. Остварује се пројектована снага и производња електричне енергије. Просјечна годишња производња хидроелектране износи око 1.010 ГWх електричне енергије.

У току изградње и експлоатације објекта, већина обавеза дефинисаних урбанистичко-техничким условима и захтјевима је испоштована, нарочито у водопривредно-еколошком смислу и разрјешењу саобраћајне инфраструктуре. Хидроелектрана је за сво вријеме рада укупном својом активношћу давала и даје велики допринос свеукупном привредном и друштвеном развоју региона.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

Развојни планови предузећа "Хидроелектране на Дрини" везани су првенствено за хидроенергетско искоришћење слива ријеке Дрине узводно од постројења ХЕ Вишеград, као и за довршетак радова везаних за објекат ХЕ Вишеград и приобаље узводно и низводно од бране Вишеград.

Досадашње анализе су показале да се на читавом простору Хидросистема Дрина могу добити значајне количине квалитетне електричне енергије.

Сагледавањем могућности коришћења хидроенергетског потенцијала слива ријеке Дрине који припада Републици Српској констатовано је да неискоришћени технички потенцијал, а који се може искористити на хидроелектранама снаге веће од 10 МW износи 3.626,2 МW.

У енергетско-економском смислу, најатрактивније планиране хидроелектране су ХЕС Бук Бијела:

  • ХЕ Бук Бијела инсталисане снаге 450 МW и просјечне годишње производње од 1.150 ГWх,
  • ХЕ Фоча инсталисане снаге 55,5 МW и просјечне годишње производње од 195 ГWх.

 Од осталих хидроенергетских објеката треба поменути сљедеће:

  • ХЕ Паунци на ријеци Дрини инсталисане снаге 43,2 МW и просјечне годишње производње од 156 ГWх,
  • ХЕ Мрсово на ријеци Лиму инсталисане снаге 43,8 МW и просјечне годишње производње од 165 ГWх.
Неискоришћени хидроенергетски потенцијал малих водотока који се може искористити на хидроелектранама снаге до 10 МW износи 159,3 МW
Последње ажурирано петак, 23 октобар 2009 07:10