• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
ЗП ХЕ на Требишњици а.д. Требиње Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 02 март 2009 07:50

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Вода је један од најважнијих природних ресурса на подручју источног дијела Херцеговине, а која припада сливу ријеке Требишњице. Од њеног правилног коришћења зависи и општи друштвено-економски развој регије.

Припреме за изградњу хидроенергетских објеката у сливу ријеке Требишњице започете су 1954.г. израдом студије "Водопривредна основа слива ријеке Требишњице". Основни критеријум код формирања оптималне концепције коришћења вода на подручју ширег слива Требишњице био је што дуже задржавање воде на површини како би се омогућили услови да је користе сви они којима је потребно.

До данас су у оквиру хидросистема Требишњица изграђене четири хидроелектране. У склопу И фазе изградње хидросистема Требишњица пуштене су у погон Хидроелектрана "Дубровник" (1965.г.) и Хидроелектрана "Требиње И" (1968.г.). Према споразуму о расподјели произведене електричне енергије из 1965.г са ХЕП-ом, 78% произведене електричне енергије И фазе система припада ЕРС, а 22%. ХЕП-у.

Хидроелектрана "Требиње ИИ" пуштена је у погон 1981.г., а ПХЕ "Чапљина", која послује у саставу ЈП Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне, пуштена је у погон 1979.г. у склопу ИИ фазе изградње Хидросистема Требишњица.

Технички показатељи изграђених хидроелектрана у систему Хидроелектрана на Требишњици:

Назив ХЕ
Бр. агр.Номинална снага
Снага на прагу
Прос. годиш. произв.
Средњи годиш. проток
Корисна запрем. акумул. Макс. бруто пад
MVA
MW
MW
GWh
m3/s
mil.m3
m
Требиње I 3 3x67 3x60 180 479,4 71 1 082,3
104,15
Требиње II
1 10 8 7,6 12,5 82,99,3
22
Дубровник
2 2x120 2x108 2x105 1 391,1
82,9
9,3295
ПХЕ Чапљина
2 2x220
440
451
28,9 6,5227

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Систем хидроелектрана на Требишњици је заједно са разводним постројењем Требиње од почетка пружао велику поузданост у производњи и пласману електричне енергије.

Посебно позитиван утицај већ изграђених објеката Хидросистема Требишњица остварен је у подручју Поповог поља, које је у природним условима било, просјечно више од 200 дана годишње плављено. Поплаве у пољу су елиминисане, тако да је добијено 45 км2 обрадивих површина, са неограниченом могућношћу наводњавања, од чега се око 50% налази на територији Републике Српске, а друга половина на територији Б-Х Федерације.

С обзром да се из Билећког језера водом за пиће снабдијевају становници Требиња, Херцег Новог и Дубровачког приобаља, односно око 100 000 становника, значај очувања квалитета овог високо вриједног ресурса добија и међународни карактер.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

Усвојена концепција изградње Хидросистема Требишњица указала је на могућност да се у читавом систему може изградити седам хидроелектрана и шест акумулација.

Пројекат "Горњи хоризонти ријеке Требишњице", а под којим се подразумијева неизграђени дио Хидросистема изнад акумулације "Билећа", је по својој суштини врло комплексан пројекат који читаво подручје третира као јединствену водопривредну цјелину.

Пројекат има вишенамјенски значај, а његови ефекти се реализују у три ентитета.

Енергетски дио пројекта укључује изградњу три нове хидроелектране на територији Републике Српске: ХЕ Невесиње (61 МW), ХЕ Дабар (160 МW) и ХЕ Билећа (36 МW).

Завршено је пробијање тунела Фатничко поље - акумулација Билећа, објекта укупне дужине 15.650 м, којим су заједно са већ изграђеним тунелом Дабарско-Фатничко поље, практично започете активности на реализацији пројекта "Горњи хоризонти".

Водопривредна рјешења на подручју Горњих хоризоната обухватају уређење водног режима, одбрану мелиорационих површина од поплава и коришћење вода за водоснабдијевање становништва и индустрије региона (укључиво и подручје Дубрава које припада Федерацији Б и Х).

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:35