• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
ЗП РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 02 март 2009 07:50
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Први радови на ископавању угља на подручју угљевичког угљеног басена започети су крајем XИX вијека - 1899.г., када је отворен "Угљевик" као први погон Рудника "Крека" и од тада се рударски радови непрекидно одвијају.
 
Код изградње Рудника и Термоелектране "Угљевик I", установљена је идејна концепција да се на истој локацији граде четири термоенергетска блока по 300 МW. На основу 60% истражености рудног лежишта угљевичког басена признате су расположиве резерве угља од 462 мил. тона, што даје сировинску основу за четири термоенергетска блока по 300 МW.
 
Главни радови на изградњи Рудника и ТЕ "Угљевик I" започети су 1977.г., а окончани 1985.г., када је Термоелектрана ушла у редован погон.
 
На основу доказаних резерви угља и потреба Термоелектране "Угљевик I", изграђен је површински коп "Богутово Село" годишњег капацитета 1,75 милиона тона угља и 10,97 милиона м3 откривке. У Руднику се обавља производња угља искључиво за потребе Термоелектране.
 
Технички показатељи Р и ТЕ Угљевик:
 

Бр. агр.

Ном. снага Снага на прагу
Мин. на прагу
Прос. год. произ. ГоривоСпец. потрош. топлоте
Спец. потрош. горива
Калор. моћ горива
Нап. мреже

(MW)(MW)(MW)(GWh)-
(kJ/kWh)
(kg/kWh) (kJ/kg) (kV)
1 300 279 155 1560 Мрки угаљ
11 032 1,1 10 470
400

 
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
 
Досадашња експлоатација Рудника и Термоелектране "Угљевик" дала је врло добре резултате.
 
Просјечна остварена годишња производња у термоелектрани износи око 1.560 ГWх електричне енергије.
 
У циљу отварања новог површинског копа "Угљевик-Исток", на Руднику су поред низа монтажних урађени и радови на регулацији угљевичке ријеке, одређени радови на изградњи и измјештању путева, земљани радови на платоу, а започета је и експропријација у подручју будућег површинског копа.
 
У склопу Термоелектране Угљевик I изграђена је инфраструктура и дио помоћних објеката који ће служити за потребе Термоелектране Угљевик II. Испоручена је и опрема укупне уговорене вриједности од око 15 мил. УСД.
 
Као велики привредни гигант, Р и ТЕ "Угљевик" је данас синоним производње угља и електричне енергије у Републици Српској и главни покретач привредног и друштвеног развоја региона.
 
 
РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ
 
Планиране инвестиције у наредном периоду односе се на неопходну модернизацију постројења и опреме Рудника и Термоелектране. То прије свега подразумјева: увођење комбинованог система транспорта угља, замјена дотрајале опреме за откоп и транспорт угља и јаловине, увођење информационог система аутоматског управљања блоком ТЕ и др.
 
Приликом изградње Р и ТЕ "Угљевик I", а на основу доказаних квалитетних резерви мрког угља на подручју угљевичког угљеног басена, установљена је концепција да се на истој локацији граде четири термоенергетска блока по 300 МW.
 
За изградњу ИИ фазе Р и ТЕ "Угљевик" урађени су бројни истражни радови и сва пратећа техничка документација: елаборати о експропријацији, инвестициони програми, идејни и главни пројекти.
 
Термоелектрана "Угљевик II" је инсталисане снаге 1 x 300 МW и просјечне годишње производње 1.500 ГWх. За потребе ТЕ "Угљевик II" пројектована је експлоатација угља из површинског копа "Угљевик-Исток" годишњег капацитета од 2,0 мил. тона. На основу досадашњих истраживања, резерве угља у оконтуреном простору овог површинског копа износе 55,5 мил. тона, просјечне калоричне вриједности 10,38 МЈ/кг.
 
За изградњу и отварање копа потребне су пуне четири године јер се гради на потпуно новом локалитету, а вијек експлоатације копа износи преко 25 година. Заштита животне средине представља стратешки циљ коме се у Р и ТЕ "Угљевик" даје посебан значај.
 
Последње ажурирано уторак, 27 октобар 2009 11:13