• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Актуелности Чланци Како смо добили до сада најповољнији и један од највећих кредита у БиХ
Како смо добили до сада најповољнији и један од највећих кредита у БиХ Штампа Eл. пошта
Написао Direkcija za razvoj   
четвртак, 08 октобар 2009 00:00
Термоелектрана Угљевик 1х300 МW пуштена је у рад, односно прва синхронизација на електроенергетску мрежу извршена је 31.марта 1985. године. За рад електране користи се гориво мрки угаљ који се експлоатише из ПК“Богутово село“. Познато је да мрки угаљ у свом саставу има повећани садржај сумпора, који сагоријевањем одлази преко димњака у атмосферу.Та знања су одувијек постојала и грађењем електране саграђен је димњак висине 310 м са намјером да ће димне гасове струје ваздуха разнијети на даље просторе од локалитета електране. Наравно није битно како ће бити комшијама.

У то вријеме још није била сазрела свијест о климатским промјенама, стакленичким гасовима и утицају човјека на довођење у опасност живота на земљи. Међутим, на сву срећу и развоју свијести о штетности утицаја човјека на живот на земљи, ситуација се промјенила и усвајањем законске реугалитиве морају сви загађивачи, примјеном најбољих технологија, рјешавати питање свог негативног утицаја на животну средину. Проблем садржаја сумпора у угљу односно пепелу и димним гасовима у ТЕ Угљевик врло је изражен и најтежи је проблем од свих ТЕ у БиХ па и шире.

ТЕ Угљевик је највећи емитер и загађивач ваздуха у региону по питању емитовања сумпора и његових једињења у атмосферу. Просјечна емисија СО2 износи око 16000 мг/Нм³ (од 12000 до 25000 мг/Нм³) што је око 80 пута више него што је прописима у ЕУ дозвољено и та граница је 200 мг/Нм³. По законској регулативи Републике Српске, за објекте који су у погону, максимална дозвољена концентрација СО2 је 400 мг/Нм³. Обзиром на то, а везано за пооштрене прописе и међународне конвенције за рад оваквих објеката као великих загађивачима са становишта очувања заштите животне средине неопходна је изградња система одсумпоравања димних гасова (ODG).

У противном постојала је и постоји опасност заустављања рада овог објекта прије истека животног радног вијека. У задњих 10 година интезивно је рађено на рјешавању овог проблема, међутим обзиром да је потребан велики ниво улагања пројекат није могао да се активира. У протеклом периоду рађене су у више наврата Студије изводљивости, а задњу “Студију изводљивости за изградњу постројења одсумпоравања димног гаса у термоелектрани Угљевик у Републици Српској”, Босна и Херцеговина (март 2006) урадила је Јапанска организација за спољну трговину (ЈЕТRО), која је за израду Студије укључила јапанске фирме MITSUI&Cо и TOKIO ELECTRIC POWER SERVIC Cо.

У циљу активирања овог Пројекта тражена је могућност обезбјеђења дугорочног кредита за финанасирање, али није било позитивног одговора. Свјетска банка одговорила је да она не кредитира овакве пројекте, а Европске банке којима се обраћало нису ни одговарале. Задњи покушај је био обраћање JBIC-у – Јапанаска државна инвестициона банка, која је позитивно одговорила.

У смислу позитивног одговора JBIC-а, ЕРС-Требиње је 04.07.2006.године, а РиТЕ Угљевик 25.08.2006.године, упутио допис Влади РС за давање сагласности за кандидовање овог пројекта за обезбјеђење кредита од JBIC-а. Влада РС је 31.08.2006. године усвојила Закључак да се овај Пројекат кандидује код Владе Јапана.

Министарство привреде, енергетике и развоја РС 25.09.2006. године упутило је допис Министарству иностраних послова БиХ, Министарству финансија и трезора БиХ и Министарству спољне трговине и економских односа БиХ у циљу давања сагласности за кандидовање наведеног пројекта.

Савјет Министара БиХ прихватио је кандидатуру и званични зајмопримац је Министарство финанасија и трезора БиХ. На основу донесених закључака и одлука Министарство иностраних послова БиХ је 14.12. и 27.12.2006. године, путем Амбасаде Јапана, доставило захтјев Влади Јапана и од тада практично теку активности са JBIC-ом. Технологију обраде захтјева за добијање кредита диктирао је JBIC, и она се састојала од три мисије представника банке, као и сталне комуникације у смислу израде документа који треба да се презентира Влади Јапана, а која коначно доноси одлуку о одобравању кредита.

Прва мисија састојала се у основном упознавању о пројекту.

Друга мисија односно посјета делегације JBIC-а обављена у јуну мјесецу 2007.године при којој је заједнички анализиран велики број питања везано за Пројекат. На основу тих разговора накнадно је достављен још додатно велики број питања, а све у циљу комплетирања потребне документације за коначну одлуку Владе Јапана. Та активност трајала је до новембра 2007.године. Овом приликом делегација JBIC-а посјетила је Министарство привреде, енергетике и развоја и Министарсво за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе РС, као и Министарство иностраних послова, Министарство финанасија и трезора и Министарство економских односа и вањске трговине Савјета Министара БиХ.

У децембру 2007. године JBIC је најавио нову и завршну мисију и доставио нови сет питања на које је требало одговорити што је и урађено.

Према обновљеној одлуци Владе РС Савјет министара БиХ је на својој 51.сједници одржаној 03.јуна 2008. године поново усвојио закључак о наставку имплементације пројекта.

Посљедња и завршна мисија представника банке и њихових консултаната у циљу израде коначног документа обављена је од 30. јула до 27.августа 2008.године приликом које су обављене дискусије у МХ”ЕРС” Матично предузеће, ЗП Рудник и ТЕ Угљевик, Министарству привреде, енергетике и развоја, Министарству финансија и Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске, као и Министарству вањских послова, Министарству економских односа и спољне трговине и Министарству финансија и трезора Савјета министара БиХ. На основу свих дискусија заједнички је утврђен обим радова и вриједност укупних улагања за пројекат, као и потребно вријеме за изградњу система одсумпоравања димних гасова (ODG) ТЕ.

На основу утврђеног обима радова планирано је да се систем ODG заврши до краја 2013.године до када ТЕ има важећу еколошку дозволу за рад. За кредит JBIC-а договорено је да се примјени тзв. преференцијални принцип са условима: -рок отплате кредита 30 година са грејс периодом 10 година и годишњом каматом 0,55% -кредит се одобрава у ЈPY (јенима). Од 01.10.2008.године JBIC се реорганизовао и промјенио назив у Јапанска агенција за међународну сарадњу ( JICA) која је задужена за пласман тзв. ODA кредита. Настанком економске свјетске кризе у другој половини 2008.године цијене сировина и материјала на тржишту су се значајно смањиле. Обзиром на ту ситуацију, накнадном анализом утврђено је да је износ вриједности пројекта прецијењен(август 2008.године) и утврђен је ревидовани износ.

Коначно је Влада Јапана донијела одлуку о додијели дугорочног кредита за изградњу система одсумпоравања димних гасова из ТЕ Угљевик. Обавјештење о додијели YEN кредита је добијено Нотом Амбасаде Јапана бр. 070/2009 од 10.јуна 2009.године и то у износу 12.633 милиона ЈПY ( 93 225 562,70 Еур) под условима – рок отплате 30 година са грејс периодом 10 година и годишњом каматом 0,55%.

У периоду 29.06. до 01.07.2009. године је са далегацијом JICA (Јапанска агенција за међународну сарадњу) утврђена коначна верзија Уговора о кредиту и Уговора о пројекту.

Влада РС је 02.07.2009.године, а Народна скупштина РС 15.07.2009.године су својим одлукама потврдиле прихватање одобреног кредита за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Угљевик.

Даља процедура је законом утврђена и води је Министарство финансија и трезора Савјета министара БиХ а састоји се у доношењу одговарајућих одлука Савјета министар и Предсједништава БиХ након чега би се званично потписали Уговори са представницима ЈИЦА.

Ефекти реализације изградње система одсумпоравања димних гасова у ТЕ Угљевик, за коју је намјењен овај одобрени кредит, су вишеструки и то:

  1. Аспект заштите животне средине ТЕ Угљевик сагоријева мрки угаљ(са 5,4% сумпора) након чега се у атмосферу емитује дим са великим садржај СО2. СО2 спада у изузетно штетне гасове, који утичу на стварање ефеката стакленичке баште, односно изазивају велике климатске промјене и велику опасност за цивилизацију на Земљи. Садржај СО2 у димном гасу, који емитује ТЕ Угљевик, је екстремно висок и ради опстанка рада електране неопходно је изградити систем одсумпоравања димног гаса или ће електрана морати да престане са радом много прије истека животног вијека. Обавеза рјешавања овог проблема заснива се на основу међународних конвенција, као и важеће Законске регулативе у Републици Српској. Међународне обавезујуће конвенције су Оквирна конвенција Уједињених нација о промјени климе(UNFCCC) и Кyото протокол, као и Конвенција о далекосежном прекограничном онечишћењу ваздуха(CLRTAP), Протокол о сузбијању закисељења, еутрофикације и приземног озона. Осим наведених Конвенција постоји низ Директива Европске Уније, која овој проблематици посвећује велику пажњу. Ове Директиве постају обавезујуће потписивањем наше државе Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском Унијом, као и на основу Споразума о енергетској заједници Југоисточне Европе по коме постоји обавеза да државе потписнице морају рјешавати прекомјерне емисије штетних материја у атмосферу и да су обавезне да примјењују законску регулативу (директиве)ЕУ Законска регулатива за заштиту животне средине Републике Српске прилагођена је Директивама ЕУ и поставља високе обавезе и критерије за рјешавање проблема из домена ове области. Везано за обавезе по нашој регулативи сва производна предузећа изграђена и пуштена у погон прије усвајања исте, ради добијања еколошке дозволе за рад, морали су израдити Програме активности за рјешавање загађења која они производе. По тој обавези Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе РС издало је Рјешење о одобравању Плана активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија, односно загађења и усаглашавања са најбољом техником број: 16-92-330/07 од 11.01.2008.године, тачком 28. предвиђена је реализација постојења за ОДГ. Овим Рјешењем предвиђен је и крајњи рок за реализацију ове обавезе и то је 2013.године.
  2. Животни вијек термоелектране Пројектовани животни вијек електране односно њеног кључног елемента котла је 200.000 сати. Студијом изводљивости пројекта реконструкције и модернизације котла П64 блока ТЕ Угљевик 1 и 2 фаза, коју је урадио Економски факултет у Бања Луци(јули 2008.године), потврђена је техничко-технолошка, финансијска, тржишна и друштвена оправданост пројекта реконструкције и модернизације котла . Обављањем реконструкције котла, која је планирана да се обави 2010.године, уградиће се опрема којом се значајно продужава животни вијек електране уз редовне годишње ремонте. Након обављене реконструкције котла обезбједиће се безбједни животни вијек котла односно електране 30 година уз пратеће свеобухватно одржавање објеката. Наведени могући животни вијек односи се само на дио електране за производњу електричне енергије, а животни вијек Друштва ће бити знатно дужи, јер ће дио садашњих тзв.помоћних објеката и технолошких система (хемијска припрема воде, мазутна станица, помоћна котловница, централна ремонтна радионица и други) опслуживати и други блок који се намјерава градити.
  3. Утицај неинсталирања ОДГ на електроенергетски систем Републике Српске На основу спроведене енергетске анализе, као и садашњег стања у оквиру система Мјешовити Холдинг“Електропривреде Републике Српске“, није тешко закључити да се евентуалним искључењем РиТЕ Угљевик из електроенергетског система 2013.године губи половина производње електричне енергије из термоелектрана или четвртина укупно произведене електричне енергије. Ово би имало за посљедицу потребу континуираног увоза електричне енергије по знатно скупљој тарифи, како бе се обезбједила пуна покривеност снабдјевања потрошача на територији Републике Српске
  4. Инсталирање система ОДГ Из напријед наведених констатација јасно је да се систем ОДГ треба инсталирати. Атернатива овом пројекту било би затварање ТЕ Угљевик или његов би рад био праћен са великим губицима изазваних плаћањем одређених накнада због штетних утицаја на животну средину. Пројекат инсталирања система ОДГ у ТЕ Угљевик не може произвести никакав непосредан приход, и рад ће овог постројења имати као резултат смањење сумпорног оксида из димног гаса. Као нуспродукт производ ОДГ постројење производи гипс сировину, која може да се економски валоризује на тржишту на више начина и то да се пласира као производ који се користи у грађевинарству, затим као додатак у производњи цемента и производњи гипсаних плоча и грађевинске галантерије. По сазнању, за рјешавање пласмана гипса, постоји одређено интересовање иностраних фирми које су заинтересоване да ријеше проблем било преузимањем овог материјала или изградњом производног капацитета за производњу готовог производа. Инсталирањем ОДГ смањиће се емисија СО2 што је и основни задатак овог система. По извршеним испитивањима годишња емисија СО2 из ТЕ Угљевик износи око 100.000 т и представља највећи тачкасти извор загађења у Републици Српској. Методологија IPCC(Међународни стандард за промјену климе) обавезује у изради националних извјештаја емисија GHG гасова, прорачун и емисије СО2 иако је СО2 индиректан GHG гас. Узимајући ово у обзир, мора се имати у виду и економска добит у свијетлу смањења еквивалентне количине емисије СО2 . Квоте емисија ће се извршити за базну годину 1990. Те године ТЕ Угљевик је имало другу највећу производњу од почетка рада електране (1797,25 ГWх и 1.836.004 т угља) и према тој производњи ће бити висока квота. Инсталирањем система ОДГ емисија ће се значајно смањитии и постојаће могућност продаје права стакленичких гасова, чија је цијена у Европа почетком 2008.године износила 15 Еur по тони. На овај начин створиће се приход којим ће се моћи сервисирати и дио траженог кредита од JBICA-а.

Опште користи од инсталирања система ODG су:

  • Ефикасност функционисања енергетског система РиТЕ Угљевик - формирајући технолошки повезани систем ODG и ТЕ Угљевик;
  • Рационално искориштење природног ресурса – мрког угља и неутралисање неповољних ефеката његовог сагоријевања на садашњем степену техничко-технолошког развоја – изградњом система савремене конструкције система ОДГ, са примјењеним најновијим технолошким рјешењима високог степена корисности и ефикасности и високе расположивости, са потпуном аутоматизацијом.
  • Побољшање услова живљења и смањење постојећих разлика – кроз друштвено-економски развој ужег и ширег подручја, повећавајући развој привредних активности, запосленост становиштва, како квалификованог тако и неквалификованог, уз повећано улагање у објекте који формирају одговарајуће услове становања, здравства, школства, снабдјевања и културно-забавног живота.
  • Очување квалитета средине – примјеном примарних и секундарних мјера заштите животне средине на објектима РиТЕ, и то у периоду монтаже система ODGи у периоду експлоатације, као и додатно анализираним акцидентним ситуацијама.

Према утврђеном обиму радова укупна вриједност изградње система ОДГ је процијењена на износ од 15.900 милиона ЈПY( 117 334 476,92 Еur). Одобрени кредит је у износу 12.633 милиона ЈПY( 93 225 562,70 Еur), а преостала потребна средства у износу од 3.267 милиона ЈPY ( 24 108 914,22 Еur) су из властитих извора.

Реализацију овог Пројекта, који се ради од 2006.године, остварили су Саво Мирковић, Слободан Ђукић, Босиљка Стојановић, Милан Мирковић и Нада Гашевић из МХ“ЕРС“ ЗП Рудника и ТЕ Угљевик и Бранко Грк и Тамара Андрић из МХ“ЕРС“ Матичног предузећа. Наведени стручни тим, је кординирано, професионално и стручно са великим ангажовањем и активним позитивним приступом радио са жељом да се оствари позитиван резултат и ријеши животни проблем ЗП РиТЕ Угљевик.

Стручни тим захваљује на помоћи и подршци Генералног директора МХ“ЕРС“ Матичног предузећа госпође Браниславе Милекић за разлику многих који су сумњали у позитиван исход овог Пројекта. Наравно највећу захвалност треба одати Влади Јапана и Јапанској агенцији за међународну сарадњу(JICA), који су једини разумјели наш проблем и позитивно ријешили наш захтјев и молбу за помоћ у рјешавању одсумпоравања димних гасова у ТЕ Угљевик. Реализација пројекта система ОДГ на ТЕ Угљевик ће бити пионирски подухват у послије ратном технолошком развоју Републике Српске.

Последње ажурирано петак, 30 октобар 2009 19:31