Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home MH ERS Legislation
Legislation Print E-mail

 

ZAKONI  
Zakon o preduzećima (Sl. glasnik RS, 24/98, 62/2002, 66/2002 - ispr. 38/2003, 97/2004, 34/2006) Preuzmi
Zakon o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS 75/2004) Preuzmi
Zakon o energetici Republike Srpske Preuzmi
Zakon o elektičnoj energiji - prečišćeni tekst Preuzmi
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o elektičnoj energiji Preuzmi

 

ODLUKE I RJEŠENJA REGULATORNIH TIJELA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Odluke i rješenja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske  
Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti i dozvola Preuzmi
Odluka o tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj
Preuzmi
Odluke i rješenja Državne regulatorne komisije za električnu energiju
 
Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom i licenca Preuzmi
Odluka o tarifama za usluge prenosa električne energije, Odluka o tarifi za rad NOS BiH, Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge, Odluka o izmjeni Odluke o određivanju tarife za pomoćne usluge Preuzmi

 

PODZAKONSKI PROPISI
 
Statut Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske"  Matično preduzeće - akcionarsko društvo Trebinje                  
Preuzmi


TEHNIČKA REGULATIVA
 
Opšti uslovi za isporuku i snadbijevanje električnom energijom (Sl. glasnik RS 85/08)  Preuzmi
Opšti uslovi za isporuku i snadbijevanje električnom energijom (Sl.glasnik RS 66/06)Preuzmi
Distributivna mrežna pravilaPreuzmi
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje naknada za priključenje na distibutivnu mrežu sa Obrazcem zahtjeva (Službeni glasnik RS 125/08) Preuzmi
Pravilnik o kupoprodaji električne energije na dnevnom (satnom) nivouPreuzmi
Pravilnik o snabdjevanju i trgovini električnom energijom na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivouPreuzmi

Last Updated on Saturday, 03 June 2017 07:27