• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Слив Уне и Сане - мале ХЕ Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
петак, 27 фебруар 2009 14:02

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛИВНОГ ПОДРУЧЈА УНЕ И САНЕ

Сливно подручје Уне и Сане обухвата крајње западне и сјеверозападне дијелове Босне и Херцеговине и мање дијелове Хрватске, при чему захвата површину од 10000 км2. Са сјеверозапада је ово подручје ограничено сливом Гацке и Купе, са југозапада сливом Лике, са југа сливом Крке и Цетине, а са истока сливом Врбаса.

Неискоришћени потенцијал сливног подручја ових ријека је цца 263 ГWх.

Ријека Уна представља ријеткост у хидролошком погледу, која је условљена геолошким саставом терена кроз који протиче. Унско врело је право крашко преливно врело (кота 395,85). Дужина тока ријеке Уне је 210 км.

Сану формирају три крашка врела која се на дужини од 1,5 км спајају у један ток. Она углавном задржава сјеверни правац до Приједора, када тече на запад и држи се тог правца до свог ушћа у Уну. Насупрот Уни, сана има много мање особина крашке ријеке, мада се не може рећи да је без њих. Тако би се до Санског Моста могла окарактерисати као прелазна крашка ријека, а даље низводно има све особине нормалног ријечног тока. Од свог врела па до улијевања у Уну, на дужини од 138 км, Сана савлађује пад од 303,73 м. Дио тока до Санског Моста, дужине 72 км, располаже падом од 262,52 м, а остатак од 41,21 м отпада на дионицу до Босанског Новог. У појединим дијеловима свог тока ове ријеке пролазе кроз Републику Српску.

РИЈЕКА УНА

Ријека Уна је на граници између Републике Српске и Хрватске. На том дијелу је планирана ХЕ Костајница са пројектованом снагом 20 МW и 113 ГWх/год, сапаодм од 8 м, проточног типа. Капацитет би се дијелио са Хрватском 50:50%. Подужни пресјек ријеке Уне кроз Републику Српску је приказан на слици. Основни параметри електране су дати у табели. ХЕ Костајница, на 50 км од ушћа ријеке Уне, налази се мало узводније од Костајнице, а код жељезничке станице Волиње долина се сужава тако да се може искористити за подизање постројења. На коти 116 ширина попречног профила износи 386 м. Од тога на ширину ријеке отпада 155 м, а остатак од 131 м могло би се савладати насипима, просјечне висине 5-6 м. Обавезно би се морало водити рачуна о пловним коморама ради омогућавања пловидбе. Овим успоравањем се потапа нешто приобалних терена до мјеста Струге, док би путеви и пруга били ван утицаја успора. Обале би дјелимично требало заштитити насипима.

РИЈЕКА САНА

Републици Српској припада доњи дио ријеке Сане који није погодан за енергетско коришћење, и горњи дио Сане на којем су планиране три хидроелектране и то:

  • ХЕ Кључ, снаге 48,7 МW и производње 211,3 ГWх/год, од чега 80% припада РС, а 20% МХФ;
  • МХЕ Призрен Град, снаге 3,5 МW и производње 28 ГWх/год;
  • МХЕ Медна, снаге 3,5 МW и производње 17 ГWх/год.
Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:36