Izdvojeno

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Sliv Drine - male HE Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 27 februar 2009 14:01

OPŠTE KARAKTERISTIKE SLIVNOG PODRUČJA

Sliv Drine obuhvata dijelove Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Dužina glavnog toka Drine iznosi 345 km, a površina sliva 19570 km2. Nadmorska visina sliva je od 74 m na ušću u Savu do 2600 m na izvoru. Prosječne padavine se kreću od 700 do 2000 mm. Neiskorišćeni potencijal Drine 3567 GWh.

 

SLIV RIJEKE BISTRICE

Rijeka Bistrica je lijeva pritoka rijeke Drine. Pritoke rijeke Bistrice su: Draženica, Govza, Miljevka i Oteša. Na rijeci Bistrici je planirano 6 hidroenergetskih postrojenja:Miljevka-2 postrojenja, Draženica-3 postrojenja, Govza-5 postrojenja, Krupica-1 postrojenje i Oteša-4 postrojenja.

Planirane male hidroelektrane: Bistrica B-2, Bistrica B-2a, Bistrica B-4, Bistrica B-5, Bistrica B-6, Draženica B-D-1, Draženica B-D-2, Draženica B-D-3, Miljevina, Miljevka B-M-1, Miljevka B-M-2, Grabovik, Govza B-G-1, Govza B-G-2, Govza B-G-3, Govza B-G-4, Govza B-G-5, Krupica B-K-1, Krupica B-K-1a, Oteša B-O-1, Oteša B-O-2, Oteša B-O-3, Oteša B-O-4, Štovići

 

SLIV RIJEKE SUTJESKE

Rijeka Sutjeska se nalazi u sjevernom dijelu Istočne Hercegovine i lijeva je pritoka rijeke Drine. Rijeka Drina pripada Crnomorskom slivu. Na rijeci Sutjesci projektom su predviđene tri male hidroelektrane. Na slici je prikazan njen podužni profil, kao i lokacije gdje su predviđene male hidroelektrane, sa karakteristikama padavina i temperatura na ovom slivu.

Planirane male hidroelektrane: Sutjeska S-1 Sutjeska S-2 Sutjeska S-2a Sutjeska S-3 Hrčavka S-H-2 Jabučnica S-J-K-1 Jabučnica S-J-1a Jabučnica S-J-1b Jabučnica S-J-2 Jabučnica S-J-3 Suha Suha S-S-1 Suha S-S-2 Suha S-S-3 Suha S-S-4 Klobučarica S-K-J-1 Klobučarica S-K-1a

 

SLIVOVI RIJKA ŠKOPOTNICE, JANJINE I RADOJNE

Rijeka Škopotnica je lijeva pritoka rijeke Ćehotine. Na njoj je predviđena izgradnja 5 malih hidroelektrana. Rijeka Janjina je desna pritoka rijeke Drine. Na njoj je predviđena izgradnja 3 male hidroelektrane. Rijeka Radojna je lijeva pritoka rijeke Lim. Lijeva pritoka rijeke Radojne je rijeka Sućeska. Na njima je planirana izgradnja 6 malih hidroelektrana.

Planirane male hidroelektrane na Škopotnici: Škopotnica Š-1, Škopotnica Š-2, Škopotnica Š-3, Škopotnica Š-4, Škopotnica Š-5

Planirane male hidroelektrane na Janjini: Janjina J-1, Janjina J-1a, Janjina J-2, Janjina J-3

Planirane male hidroelektrane na Radojni: Radojna R-1, Radojna R-2, Sućeska R-S-1, Sućeska R-S-2, Sućeska R-S-3, Sućeska R-S-4

 

MALE HIDROELEKTRANE SLIVA VRBNIČKE RIJEKE (BJELAVE)

Planirane male hidroelektrane na Vrbnici: Vrbnica (Bjelava) VB-1, Vrbnica (Bjelava) VB-1a, Vrbnica (Bjelava) VB-1', Vrbnica (Bjelava) VB-1a', Vrbnica (Bjelava) VB-2a, Vrbnica (Bjelava) VB-2, Vrbnica (Bjelava) VB-3, Vrbnica (Bjelava) VB-3a, Vrbnica (Bjelava) VB-4, Vrbnica (Bjelava) VB-5
 
Planirane male hidroelektrane na podslivu Drinjača: MHE Medaš, MHE Šekovići, MHE Ravne
 
Planirane male hidroelektrane na podslivu Rzav: MHE Rzav
 
Planirane male hidroelektrane na podslivu Prača: MHE Prača I, MHE Prača II, MHE Sudići, MHE Banja Stijena
 
Planirane male hidroelektrane na podslivu Žepa: MHE Žepa
 
Poslednje ažurirano sreda, 28 oktobar 2009 12:34