• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Слив Врбаса - мале ХЕ Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
петак, 27 фебруар 2009 14:00

Републици Српској припада средњи и доњи дио Врбаса са притокама.

Притоке на којима су планирани хидроенергетски објекти су:

  • Ријека Плива (лијева притока ријеке Врбас) • Ријека Јањ (притока ријеке Пливе)
  • Ријека Угар (десна притока ријеке Врбас)
  • Црна Ријека (лијева притока ријеке Врбас)
  • Ријека Врбања (десна притока ријеке Врбас)

Неискоришћени потенцијал ријеке Врбас изности 1213 ГWх

Плива је лијева, водом најбогатија притока Врбаса. Извире у подножју брда Смиљевац, из два крашка врела велике издашности. Средњи годишњи протицај Пливе на саставцима је 18,2 м3/с, а на ушћу увелико језеро 38,4 м3/с. Укупна површина сливног подручја ријеке Пливе је 1484 км2, дужина водотока је око 30 км, са укупним падом од 114 м. Главнепритоке Пливе са лијеве стране су Сокочница, Ријека и Јошавка, а са десне стране Јањ. Укупан енергетски капацитет тока је 343,4 ГWх годишње, а искоришћено је до сада, на територији Федерације Босне и Херцеговине, 216,9 ГWх (ХЕ Јајце). ХЕ "Пљевска врела" користи користи воде Глаомочког поља, које иначе подземно отичу према врелима Пливе. Искористивипотенцијал на овој хидроелектрани износи 173,3 ГWх. Планирана је градња следећих малих ХЕ: МХЕ Јовићи, МХЕ Главица, МХЕ Дуљци.

Јањ је десна и водом најбогатија притока Пливе. Сливно подручје има површину 337 км2, а подземна вододјелница иде Купрешким пољем. Укупна дужина тока је 14,35 км, са падом од 194,5 м. Средњи годишњи протицај Јања на ушћу је 14,12 м3/с. Укупан енергетски капацитет тока је 147,2 ГWх годишње. Планирана је градња МХЕ Башићи.

Угар је десна притока Врбаса. Извире из више повремених врела на сјеверозападној страни планине Влашић. Врела се спајају накоти 1341 м.н.м. и тада Угар почиње да тече константним током. Укупна дужина тока је 44,25 км, а пад 1073 м. Укупна површина сливног подручја је 328 км2, а средњи годишњи протицај на ушћу је 6,98 м3/с. Укупан енергетски капацитет тока је 204,6 ГWх годишње. Планирана постројења на Угру су приказана у табели. Угар је дијелом гранична ријека између територија Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, тако да се процјењује да око 50% искористивог потенцијала у снази и енергији припада Републици Српској, што износи П=23,9 МWк и Еср=58,5 ГWх. ХЕ "Врлетна Коса" има значајан акумулациони простор од 95 хм3, што је чини изузетним водопривредним објектом. Планирана је градња следећих малих ХЕ: МХЕ Мелина, МХЕ Запеће.

Црна Ријека је лијева притока Врбаса. Укупна дужина тока је 16,25 км, а пад 610 м. Средњи годишњи протицај је 4,0 м3/с, а површина сливног подручја 121 км2. Укупан енергетски капацитет тока је 83,5 ГWх годишње. Планирана је градња следећих малих ХЕ: МХЕ Мркоњић Град, МХЕ Старо Село.

Врбања је десна притока Врбаса. Извире на сјеверозападној стран планине Влашић. Укупна дужина тока је 92,8 км, а пад је 1297 м. Укупна површина сливног подручја је 791 км2, а средњи годишњи протицј на ушћу је 16,8 м3/с. Укупан енергетски капацитет тока је 310,9 ГWх годишње. Планирана је градња следећих малих ХЕ: МХЕ Дивићи, МХЕ Крушево, МХЕ Шипраге, МХЕ Стопан, МХЕ Грабовица, МХЕ Коритине, МХЕ Јурице, МХЕ Орахово, МХЕ Ободник, МХЕ Врбањци, МХЕ Котор Варош, МХЕ Шибови, МХЕ Челинац, МХЕ Градина, МХЕ Рудина, МХЕ Врбања, МХЕ Врбања ИИ, МХЕ Врбања ИИИ, МХЕ Киловат, МХЕ Црквеница, МХЕ Демићи, МХЕ Грабовица, МХЕ Дубока, МХЕ Цврцка, МХЕ Бобас, МХЕ Сокољанац, МХЕ Међурача, МХЕ Роча, МХЕ Бобас на Јакотини, МХЕ Сокољанац, МХЕ Група од 11 МХЕ на Лисковчком потоку, МХЕ Грпа од 5 МХЕ на потоку Драговац, МХЕ Сутурлија Шехе.

Техничко-економски искористиви потенцијал мањих притока није задовољавајуће истраживан и проучаван. На основу расположивих података је оцијењено да укупан хидроенергетски потенцијал мањих притока износи: у снази око 12 МW и енергији Еср=61,3 ГWх.

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:37