Sindikalna organizacija MP ERS Trebinje

Dobrodošli na prezentaciju Sindikalne organizacije MP "ERS" Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge i sugestije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home O sindikatu
Sindikalna organizacija MP ERS Trebinje Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 06 November 2009 00:00
There are no translations available.

Poštovane kolegice i kolege ,

Sindikalni odbor Matičnog preduzeća ERS je zbog brže i tačnije informisanosti svih radnika, a u cilju povećanja transparentnosti rada i što bolje komunikacije sa članovima Sindikalne organizacije donio odluku da postavi svoj sajt.

Naime, na postojećoj „web-strani“ preduzeća tj. na postojećoj adresi www.ers.ba otvoren je zaseban prostor sa stranicama gdje će se objavljivati svi relevantni dokumenti, aktivnosti i aktuelnosti koje se odnose na rad Sindikata.

Na ovaj način će se ostvariti kvalitetnija komunikacija i razmjena informacija sa svim zaposlenima kao i sa drugim Sindikalnim organizacijama. Svi radnici, članovi Sindikalne organizacije mogu preuzimati dokumenta koja su im potrebna, a u rubrici Kontakti mogu postavljati pitanja Sindikalnom odboru.

Sindikalni odbor MP ERS Trebinje:

1. Koraljka Kovačević-Markov, predsjednik
2. Dušanka Tomanović, zamjenik predsjednika
3. Rade Jelić, član
4. Dragan Vukanović, član
5. Zdravko Šarenac, član
6. Nedeljko Bubalo, član
7. Milan Zeljković, član.
 
Nadzorni  odbor Sindikalne organizacije:
1. Dragomir Kecman, predsjednik
2. Gordana Tamindžić, član
3. Zoran Ivković, član.
 

DOKUMENTI:

Statut Sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske >> Preuzmi

Pravilnik o radu Sindikalne organizacije MP "ERS" Trebinje >> Preuzmi

Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti SO MP "ERS" Trebinje >> Preuzmi

Jedinstveni kriterijumi za ostvarivanje prava na Sindikalnu pomoć za 2015.godinu >> Preuzmi

Pristupnica SUR ERS >> Preuzmi


Last Updated on Tuesday, 13 December 2016 12:17