• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Актуелности Новости Подстицај производње из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
Подстицај производње из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
уторак, 07 фебруар 2012 08:24

   ПРОПИСИ И ОБРАСЦИ  

Документи којима се уређује производња из обновљивих извора електричне енергије:

I ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС бр: 39/13) преузми

Закон о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС бр:108/13) преузми

Закон о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Сл.гласник бр: 79/15) преузми

 

II ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Акциони план Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије (Бања Лука, мај 2014.године) преузми

Измјена Акционог плана РС за коришћење обновљивих извора енергије (БЛ, децембар 2015) преузми

 

III ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС број:114/13) преузми

Правилник о измјенама и допунама Правилника о постицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС бр: 88/14) преузми

Прилози Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

 1. Захтјев за одобрење права на подстицај - обновљиви извори електричне енергије - (образац 03.03.ОИЕ) преузми
 2. Захтјев за одобрење права на подстицај - ефикасна когенерација - (образац 03.03.ЕК) преузми
 3. Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај (образац 03.04.ОИЕ и ЕК) преузми

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС број: 88/14) преузми

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС број 4/15) преузми

 

IV ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОПЕРАТИВНО ПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ПОДСТИЦАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА И ЕФИКАСНЕ КОГЕНЕРАЦИЈЕ

Правила рада за провођење система подстицања (Одлука Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње од 17.01.2012.године) преузми

Обрасци захтјева  који се подносе ОСП у поступку остварења права на подстицај:

 1. Захтјев за издавање потврде за капацитет (образац ОБ 01.01.) преузми
 2. Захтјев за издавање потврде за енергију (образац ОБ 01.02.) преузми
 3. Захтјев за закључење предуговора о подстицају (obrazac ОБ 01.03.А) преузми
 4. Захтјев за закључење уговора о подстицају (образац ОБ 01.03.Б) преузми

Обрасци потврда које издаје ОСП:

 1. Потврда за капацитет (образац ОБ 02.01.) преузми
 2. Потврда за енергију (образац ОБ 02.02.) преузми

Обрасци типских уговора о остваривању права на подстицај према врсти одобреног подстицаја, између ОСП и произвођача:

Право на обавезан откуп електричне енергије произведене из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

 1. Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени за производњу из обновљивих извора ( образац ОБ 03.01.) преузми
 2. Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени из ефикасних когенеративних постројења (образац ОБ 03.02.) преузми
 3. Уговор о обавезном откупу електричне енергије из старих постројења у експлоатацији (образац ОБ 03.03.) преузми

Право на премију за енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

 1. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из обновљивих извора (образац ОБ 03.04.) преузми
 2. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из ефикасног когенеративног постројења (образац ОБ 03.05.) преузми

Прелиминарно право на подстицај:

 1. Предуговор о прелиминарном праву на подстицај (образац ОБ 03.06.) преузми

Обрасци типских уговора између Оператора система подстицања и Снабдјевача:

 1. Уговор о накнади за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију (образац ОБ 04.01.) преузми
 2. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из ефикасних когенеративних постројења (образац ОБ 04.02.) преузми

   ЕВИДЕНЦИЈЕ  

IV РЕГИСТАР ЕВИДЕНЦИЈА ОПЕРАТОРА СИСТЕМА ПОДСТИЦАЊА

Евиденције о количинама електричне енергије и капацитетима у систему подстицања

 1. Евиденција о количинама електричне енергијеу систему подстицања - Обновљиви извори (образац ОБ 05.01) преузми
 2. Евиденција о количинама електричне енергијеу систему подстицања - Ефикасна когенерација (образац ОБ 05.02) преузми
 3. Евиденција о капацитетима у систему подстицања - Обновљиви извори (образац ОБ 05.03) преузми
 4. Евиденција о капацитетима у систему подстицања - Ефикасна когенерација (образац ОБ 05.04) преузми

Евиденција издатих потврда за енергију и капацитет

 1. Евиденција издатих потврда за капацитет - Обновљиви извори (образац ОБ 06.01)  преузми
 2. Евиденција издатих потврда за капацитет - Ефикасна когенерација (образац ОБ 06.02) преузми
 3. Евиденција издатих потврда за енергију - Обновљиви извори (образац ОБ 06.03) преузми
 4. Евиденција издатих потврда за енергију - Ефикасна когенерације (образац ОБ 06.04) преузми

Евиденција корисника права на подстицај

 1. Евиденција корисника права на подстицај (образац ОБ 07.01) преузми
 2. Евиденција корисника прелиминарног права преузми

   ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧЕЊУ  

 

V PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIKLJUČENJE ELEKTRANA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREŽU RS

Pravilnik o uslovima za prikljucenje elektrana na elektrodistributivnu mrežu Republike Srpskw preuzmi

Prilozi Pravilnika o uslovima za prikljucenje elektrana:

 1. Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za nove objekte za proizvodnju električne energije preuzmi
 2. Rjesenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat za proizvodnju elektricne energije preuzmi
 3. Zahtjev za izradu glavnog projeka priključka i zaključenje ugovora o priključ. elektrane na distrib. mrežu preuzmi
 4. Zahtjev za prvo privremeno priključenje elektrane radi ispitivanja u stvarnim pogonskim uslovima preuzmi
 5. Izvještaj o internom tehničkom pregledu priključka i mjernog mjesta preuzmi
 6. Izvjestaj o izvršenim funkcionalnim ispitivanjima preuzmi
 7. Zahtjev za trajno priključenje elektrane na distributivnu mrežu preuzmi
 8. Deklaracija o priključku elektrane preuzmi

Obrasci Ugovora:

 1. Ugovor o priključenju elektrana na distributivnu mrežu preuzmi
 2. Ugovor o otkupu električne energije proizvedene u probnom radu preuzmi
 3. Ugovor o pristupu elektrane na distributivnu mrežu preuzmi

 

   ОБРАЧУН ДЕБАЛАНСА ОСП-a 

Упутство за обрачун дебаланса произвођача у систему обавезног откупа преузми

Последње ажурирано среда, 03 фебруар 2016 08:25