Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Actualities News Podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji
Podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 February 2012 08:24
There are no translations available.

   PROPISI I OBRASCI  

Dokumenti kojima se uređuje proizvodnja iz obnovljivih izvora električne energije:

I DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS broj: 39/13) preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji  (Sl. glasnik RS broj: 108/13) preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji  (Sl. glasnik RS broj: 79/15) preuzmi

 

II DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Akcioni plan Republike Srpske za korišćenje obnovljivih izvora energije (Banja Luka, maj 2014.godine) preuzmi

Izmjena Akcionog plana RS za korišćenje obnovljivih izvora energije (Banja Luka, decembar 2015.godine) preuzmi

 

III DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS broj:114/13) preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje elektricne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS broj:88/14) preuzmi

Prilozi Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

 1. Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj - obnovljivi izvori električne energije - (obrazac 03.03.ОИЕ) preuzmi
 2. Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj - efikasna kogeneracija- (obrazac 03.03.EK) preuzmi
 3. Zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj (obrazac 03.04.ОИЕ i EK) preuzmi

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS broj: 88/14) preuzmi

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS broj 4/15) preuzmi

 

IV DOKUMENTI KOJIMA SE UREĐUJE OPERATIVNO PROVOĐENJE SISTEMA PODSTICANJA PROIZVODNJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I EFIKASNE KOGENERACIJE

Pravila rada za provodjenje sistema podsticanja (Odluka Uprave MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje od 17.01.2012.godine) preuzmi

Obrasci zahtjeva koji se podnose OSP u postupku ostvarenja prava na podsticaj:

 1. Zahtjev za izdavanje potvrde za kapacitet (obrazac ОБ 01.01.) preuzmi
 2. Zahtjev za izdavanje potvrde za energiju (obrazac ОБ 01.02.) preuzmi
 3. Zahtjev za zaključenje predugovora o podsticaju (obrazac ОБ 01.03.А) preuzmi 
 4. Zahtjev za zaključenje ugovora o podsticaju (obrazac ОБ 01.03.B) preuzmi

Obrasci potvrda koje izdaje OSP:

 1. Potvrda za kapacitet (obrazac ОБ 02.01.) preuzmi
 2. Potvrda za energiju (obrazac ОБ 02.02) preuzmi

Obrasci tipskih ugovora o ostvarivanju prava na podsticaj prema vrsti odobrenog podsticaja, izmedju OSP i proizvodjača:

Pravo na obavezan otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

 1. Ugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni za proizvodnju iz obnovljivih izvora ( obrazac ОБ 03.01.) preuzmi
 2. Ugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni iz efikasnih kogenerativnih postrojenja (obrazac ОБ 03.02.) preuzmi
 3. Ugovor o obaveznom otkupu električne energije iz starih postrojenja u eksploataciji (obrazac ОБ 03.03.) preuzmi

Pravo na premiju za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

 1. Ugovor o isplati premije za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora (obrazac ОБ 03.04.) preuzmi
 2. Ugovor o isplati premije za električnu energiju proizvedenu iz efikasnog kogenerativnog postrojenja (obrazac ОБ 03.05.) preuzmi

Preliminarno pravo na podsticaj

 1. Predugovor o preliminarnom pravu na podsticaj (obrazac ОБ 03.06.) preuzmi

Obrasci tipskih ugovora izmedju Operatora sistema podsticanja i Snabdjevača:

 1. Ugovor o naknadi za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju (obrazac ОБ 04.01.) preuzmi
 2. Ugovor o isplati premije za električnu energiju proizvedenu iz efikasnih kogenerativnih postrojenja (obrazac ОБ 04.02.) preuzmi

   EVIDENCIJE  

IV REGISTAR EVIDENCIJA OPERATORA SISTEMA PODSTICANJA

Evidencije o količinama električne energije i kapacitetima u sistemu podsticanja

 1. Evidencija o količinama električne energije u sistemu podsticanja - Obnovljivi izvori (obrazac OB 05.01) preuzmi
 2. Evidencija o količinama električne energije u sistemu podsticanja - Efikasna kogeneracija (obrazac OB 05.02) preuzmi
 3. Evidencija o kapacitetima u sistemu podsticanja - Obnovljivi izvori (obrazac OB 05.03) preuzmi
 4. Evidencija o kapacitetima u sistemu podsticanja - Efikasna kogeneracija (obrazac OB 05.04) preuzmi

Evidencija izdatih potvrda za energiju i kapacitet

 1. Evidencija izdatih potvrda za kapacitet - Obnovljivi izvori (obrazac OB 06.01) preuzmi
 2. Evidencija izdatih potvrda za kapacitet - Efikasna kogeneracija (obrazac OB 06.02) preuzmi
 3. Evidencija izdatih potvrda za energiju - Obnovljivi izvori (obrazac OB 06.03) preuzmi
 4. Evidencija izdatih potvrda za energiju - Efikasna kogeneracije (obrazac OB 06.04) preuzmi

Evidencija korisnika prava na podsticaj

 1. Evidencija korisnika prava na podsticaj (obrazac OB 07.01) preuzmi
 2. Evidencija korisnika preliminarnog prava preuzmi

   PRAVILNIK O PRIKLJUČENJU 

V PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIKLJUČENJE ELEKTRANA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREŽU RS

Pravilnik o uslovima za prikljucenje elektrana na elektrodistributivnu mrežu Republike Srpskw preuzmi

Prilozi Pravilnika o uslovima za prikljucenje elektrana:

 1. Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za nove objekte za proizvodnju električne energije preuzmi
 2. Rjesenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat za proizvodnju elektricne energije preuzmi
 3. Zahtjev za izradu glavnog projeka priključka i zaključenje ugovora o priključ. elektrane na distrib. mrežu preuzmi
 4. Zahtjev za prvo privremeno priključenje elektrane radi ispitivanja u stvarnim pogonskim uslovima preuzmi
 5. Izvještaj o internom tehničkom pregledu priključka i mjernog mjesta preuzmi
 6. Izvjestaj o izvršenim funkcionalnim ispitivanjima preuzmi
 7. Zahtjev za trajno priključenje elektrane na distributivnu mrežu preuzmi
 8. Deklaracija o priključku elektrane preuzmi

Obrasci Ugovora:

 1. Ugovor o priključenju elektrana na distributivnu mrežu preuzmi
 2. Ugovor o otkupu električne energije proizvedene u probnom radu preuzmi
 3. Ugovor o pristupu elektrane na distributivnu mrežu preuzmi

   OBRAČUN DEBALANSA OSP-а 

 

Uputstvo za obračune debalansa proizvođača u sistemu obaveznog otkupa preuzmi

 

Last Updated on Wednesday, 03 February 2016 08:25