Elektroprivreda Republike Srpske
Zavisna preduzeća

MH ERS u svom sastavu ima pet preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije i to:

  • ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
  • ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
  • ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
  • ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko
  • ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

MH ERS u svom sastavu ima i pet preduzeća za distribuciju električne energije i to:

  • ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka
  • ZP Elektro Doboj a.d. Doboj
  • ZP Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina
  • ZP Elektrodistribucija Pale a.d. Pale
  • ZP Elektrohercegovina a.d. Trebinje