Elektroprivreda Republike Srpske
Zavisna preduzeća

MH ERS u svom sastavu ima pet preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije i to:

 • ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
 • ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
 • ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
 • ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko
 • ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

MH ERS u svom sastavu ima i pet preduzeća za distribuciju električne energije i to:

 • ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka
 • ZP Elektro Doboj a.d. Doboj
 • ZP Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina
 • ZP Elektrodistribucija Pale a.d. Pale
 • ZP Elektrohercegovina a.d. Trebinje

MH ERS u svom sastavu ima i istraživačko razvojni centar:

 • ZD „Istraživačko razvojni centar elektroenergetike“ a.d. Istočno Sarajevo