Elektroprivreda Republike Srpske
Misija i vizija

MISIJA

MH Elektroprivreda Republike Srpske želi da kroz razvoj energetskog sektora ima važnu ulogu u razvoju Republike Srpske.

Cilj je da se sa kvalitetnim programima, a koji su usaglašeni sa ekološkim standardima i atraktivni na tržištu, omogući dobit za potrošača, društvo i kompaniju.

Ova misija se ostvaruje prvenstveno kroz sljedeće:

  • Proizvodnjom i plasiranjem električne energije po međunarodnim propisima,
  • Posjedovanjem vlastititih kadrova za rukovođenje poslovima, zajedno sa odgovarajućom infrastrukturom,
  • Kvalitetnim upravljanjem sistemom uvođenjem međunarodnih standarda,
  • Obezbjeđivanjem stabilnosti elektroenergetskog sistema i povećanjem učešća na regionalnom tržištu električne energije,
  • Osiguranjem dobiti i za potrošača i za kompaniju putem pažljivo odabranih investicija koje su u skadu sa ekološkim standardima

VIZIJA

MH ERS vidi svoju budućnost tako da svojim poslovnim potezima obezbijedi stabilnost i razvoj sistema, kroz integrisanje u energetski sistem Evrope.

Razvojni programi MH ERS će se u budućnosti odvijati nezavisno ili zajedno sa svojim partnerima.

MH ERS vjeruje da će putem optimalnog iskorišćenja energetskih izvora i pouzdanog rada sistema ostati glavni snabdjevač električne energije u Republici Srpskoj i da će povećati sopstveno učešće na regionalnom energetskom tržištu.