Elektroprivreda Republike Srpske
Sindikalna organizacija

Poštovane kolegice i kolege,

Sindikalni odbor Matičnog preduzeća ERS je zbog brže i tačnije informisanosti svih radnika, a u cilju povećanja transparentnosti rada i što bolje komunikacije sa članovima Sindikalne organizacije donio odluku da postavi svoj sajt.

Naime, na postojećoj „web-strani“ preduzeća tj. na postojećoj adresi www.ers.ba otvoren je zaseban prostor sa stranicama gdje će se objavljivati svi relevantni dokumenti, aktivnosti i aktuelnosti koje se odnose na rad Sindikata.

Na ovaj način će se ostvariti kvalitetnija komunikacija i razmjena informacija sa svim zaposlenima kao i sa drugim Sindikalnim organizacijama. Svi radnici, članovi Sindikalne organizacije mogu preuzimati dokumenta koja su im potrebna, a u rubrici Kontakti mogu postavljati pitanja Sindikalnom odboru.

Sindikalni odbor MP ERS Trebinje:
1. Koraljka Kovačević-Markov, predsjednik
2. Dušanka Tomanović, zamjenik predsjednika
3. Rade Jelić, član
4. Dragan Vukanović, član
5. Zdravko Šarenac, član
6. Nedeljko Bubalo, član
7. Milan Zeljković, član.

Nadzorni odbor Sindikalne organizacije:
1. Dragomir Kecman, predsjednik
2. Gordana Tamindžić, član
3. Zoran Ivković, član.