Elektroprivreda Republike Srpske
Profil

Mješoviti Holding „Elektroprivreda“ Republike Srpske akcionarsko društvo Trebinje organizovan je shodno Odluci Vlade Republike Srpske broj 02/I-020-60/06 od 30.12.2005. godine, u skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o javnim preduzećima.

MH ERS u svom sastavu ima pet preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije: u Trebinju, Višegradu, Mrkonjić Gradu, Gacku i Ugljeviku.

MH ERS u svom sastavu ima i pet preduzeća za distribuciju električne energije, a njihova sjedišta su u: Banjoj Luci, Doboju, Bijeljini, Palama i Trebinju.