Elektroprivreda Republike Srpske
Gatački basen

Gatački ugljeni basen je smješten u velikom Gatačkom polju i prostire se na površini od oko 40 km2 na nadmorskoj visini oko 940 m. Basen je izgrađen od ugljonosnih naslaga istaloženih u depresiji dubokoj oko 600 m.

Ležište uglja sastoji se od četiri ugljena sloja:

  • Glavni (debljina sloja od 11 do 25 m)
  • 1. podinski (debljina sloja 13,2 m)
  • 2. podinski (debljina sloja 10 m)
  • Povlatni (debljina sloja 40 m)

Generalni pad ugljenog sloja je od 80 do 120. Gatačko ležište spada u sinklinalna ležišta.

Prema Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja u ležištu Gacko sa stanjem 31.12.2008. god, eksploatacione rezerve uglja Gatačkog ležišta iznose 245662079 tona (rezerve umanjene za proizvodnju u periodu 2003.-2006. god.).

Prikaz rezervi Gatačkog ugljenog bazena

Prosječni ponderisani kvalitet uglja za Rudnik lignita „Gacko“ dat je u sljedećoj tabeli:

Tabela: Kvalitet uglja u gatačkom ugljenom basenu

Imedijatne analize
Rudnik : Jedinica Gacko
Vlaga % 37,97
Pepeo % 15,68
Sag materije % 45,90
Isp. materije % 27,54
C-fix % 18,56
Koks % 35,71
S – ukupni % 1,55
DTE kJ/kg 10 174

Izvor: ERS

Tabela: Kvalitet uglja po geološkim jedinicama u Gatačkom ugljenom basenu

Hemijski sastav pepela
Rudnik :(ugljeni sloj) Jedinica Glavni sloj 1. pod. sloj 2. pod. sloj Povlatna zona Prosjek za basen
SiO2 % 15,17 16,8 37,9 34,92 22,35
Fe2 O3 % 5,17 4,62 7,47 7,97 5,85
Al2 O3 % 8,93 7,67 17,10 17,22 11,30
TiO2 % 0,41 0,33 0,49 0,60 0,43
CaO % 51,60 53,96 21,56 24,20 42,54
MgO % 1,46 1,59 1,46 1,26 1,46
Na2O+K2O % 1,12 0,91 1,18 1,27 1,11
SO3 % 15,79 13,83 11,64 12,20 14,13
Elementarni sastav uglja
Ugljenik C % 35,22 30,96 36,45 32,99 34,37
Vodonik H % 2,12 1,40 1,63 1,59 1,82
Sumpor gorivi S % 0,38 0,38 0,52 0,83 0,64
Kiseonik + azot

(O2+N2)

% 12,83 16,45 10,89 11,12 13,01

Izvor: ERS

PK „Gračanica“