Elektroprivreda Republike Srpske
MHE Bočac 2

MHE „Bočac 2“ je pribransko postrojenje na postojećoj brani kompenzacionog bazena HE „Bočac“. Instalisana snaga elektrane „Bočac 2“ iznosi 8,76 MW, sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od 41,6 GWh.

Pregradno mjesto na kome je izgrađena brana buduće „Bočac 2“ je asimetričnog oblika. Sa lijeve strane je strma padina u kojoj je usječen put na koti 231,00 mnm, dok je desna strana subvertikalna. Postojeća brana ima dva prelivna polja bliže desnoj obali, dok je u lijevom boku kontrafornim zidovima pregrađena dolina i na površini formiran plato, sa komandnom kućom. Objekti novoprojektovane elektrane projektovani su u lijevom boku profila, na prostoru između saobraćajnice i prelivnih polja, a orijentisani su u nizu, paralelno sa pružanjem riječne doline i postojećom saobraćajnicom. Elektranu čine: ulivni kanal, zahvat, dovodni tunel, dovodni kanal (prelazna dionica), mašinska zgrada, odvodna vada. Iznad dovodnih tunela i na vrhu mašinske zgrade formiraju se platoi za montažu i pristup.

Izgradnjom MHE „Bočac 2“ na postojećoj brani i akumulaciji se dosadašnja uloga ovog objekta kao kompenzacionog bazena HE „Bočac“ ne narušava. Ovo hidroenergetsko postrojenje i jeste atraktivno zato što se skladno uklapa u postojeće vodoprivredne i ekološke zahtjeve, a doprinosi povećanom obimu proizvodnje električne energije. Izgradnjom MHE „Bočac 2“ nema promjene režima voda u odnosu na postojeće stanje.

Ulazna građevina hidroelektrane je sastavljena iz dva ulazna polja, koja se nastavljaju dovodnim dionicama kojim se voda dovodi do turbina. Ulazna građevina je opremljena rešetkama za zadržavanje nečistoća, čistilicom rešetke, tablastim zatvaračima, opremom za detekciju začepljenja rešetke i opremom za mjerenje gornjeg nivoa. Izlazna građevina, odnosno sifon svake turbine, je opremljena jednodijelnim tablastim zatvaračem.

Glavni parametri MHE „Bočac 2“ su sljedeći:

 • kota krune brane: 231,00 mnm,
 • kota normalnog uspora: 228,00 mnm,
 • maksimalan radni nivo gornje vode: 227,80 mnm,
 • minimalan radni nivo gornje vode: 224,30 mnm,
 • instalisani protok HE: 110 m3/s,
 • broj agregata: 2,
 • tip agregata: horizontalno kapsulni agregat tipa „ECOBulb“,
 • tip generatora: sinhroni (rotori sa stalnim magnetima),
 • maksimalni protok jednog agregata: 55 m3/s,
 • optimalni protok jednog agregata: 45 m3/s,
 • minimalni protok jednog agregata: 20 m3/s,
 • nivo donje vode pri radu jednog agregata sa minimalnim protokom: 216,71 mnm,
 • nivo donje vode pri radu jednog agregata sa maksimalnim protokom: 217,76 mnm,
 • nivo donje vode pri radu HE sa instalisanim protokom: 218,80 mnm,
 • nivo donje vode pri Qi HE „Bočac“ : 220,52 mnm,
 • nivo donje vode pri 100‐godišnjoj vodi: 227,49 mnm,
 • nivo donje vode pri 1000‐godišnjoj vodi: 230,50 mnm,
 • maksimalni bruto pad : 11,09 m,
 • minimalni bruto pad bez prelivanja: 5,50 m,
 • maksimalna snaga agregata: 4,790 MW,
 • minimalna snaga agregata: 0,90 MW,
 • maksimalna snaga elektrane: 8,76 MW
 • prosječna godišnja proizvodnja: 41,603 GWh

U maju mjesecu 2014. godine, ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad potpisalo je sa Vladom Republike Srpske Ugovor o koncesiji za izgradnju i eksploataciju MHE „Bočac 2“. Dobijanjem koncesije stvoreni su uslovi za intenziviranje neophodnih aktivnosti kako bi se pristupilo izgradnji ovog razvojnog projekta, koji ima višestruki značaj za privredu opštine Mrkonjić Grad, ali i za ukupan sistem MH „Elektroprivreda Republike Srpske“.

Dana 17.07.2015. godine, potpisan je Ugovor za izvođenje građevinskih radova na izgradnji MHE „Bočac 2“. U skladu sa dinamičkim planom, kao i Ugovorom o izvođenju građevinskih radova, izgradnja MHE „Bočac 2“ započela je početkom septembra mjeseca 2015. godine.

U dosadašnjem periodu sprovedeni su sljedeći građevinski radovi:

 1. Izgradnja dionice magistralnog puta Banja Luka – Jajce;
 2. Pripremni radovi;
 3. Radovi na nizvodnom dijelu objekta, od kojih su najznačajniji:
  • izgradnja pristupnog puta,
  • skretanje rijeke izgradnjom nizvodnog zagata,
  • uklanjanje postojeće i izgradnja privremene komandne zgrade,
  • iskopi za dovod, mašinsku zgradu i odvodnu vadu,
  • betoniranje dovoda,
  • betoniranje temelja, zidova i ploče mašinske zgrade do kote 231,06 m.n.m,
  • betoniranje odvodne vade.
 4. Radovi na uzvodnom dijelu objekta, od kojih su najznačajniji:
  • skretanje rijeke izradom uzvodnog zagata,
  • iskop i prvi betonski radovi uvodnog kanala.

Komponente elektromašinske i hidromehaničke opreme su dopremljene u skladišne prostorije preduzeća i u narednom periodu uslijediće njihova ugradnja, po fazama dinamičkog plana.