Elektroprivreda Republike Srpske
Hidroenergetski potencijal

Zbog svojih prirodnih karakteristika (razvijen reljef, relativno bogatstvo oborina, razvijena hidrografska mreža), Republika Srpska se svrstava u područja bogata hidroenergetskim potencijalom. Najznačajniji dio hidroenergetskog potencijala nalazi se u slivovima rijeka Drine, Vrbasa i Trebišnjice, a manji dio u slivovima rijeka Une, Sane, Bosne i Neretve. Sva ova slivna područja istraživana su u cilju iskorišćavanja vodnog potencijala za proizvodnju električne energije.

Pregled hidroenergetskog potencijala Republike Srpske:

Slivno područje Moguća instalisana snaga (MW) Prosječna godišnja proizvodnja (GWh)
Drina 1948,34 4741,37
Vrbas 395,13 1579,28
Trebišnjica 738,08 2438,08
Una i Sana 55,96 269,24
Neretva 48,33 145,29
Bosna 165,85 789,40
Ukupno Republika Srpska 3351,69 9962,66

Ukupan tehnički iskoristiv hidroenergetski potencijal Republike Srpske iznosi 3.351,69 MW instalisane snage i 9.962,66 GWh prosječne godišnje proizvodnje električne energije, od čega je iskorišćeno oko 2.985,8 GWh/god.

Energetski potencijal snage ispod 0,5 MW (mikro i mini hidroelektrane) nije detaljno istražen na području Republike Srpske.