Електропривреда Републике Српске
Јавни оглас за прикупљање понуда за продају електричне енергије у периоду од 01.01. – 31.03.2018. године
07.12.2017.

Јавни позив за продају електричне енергије 01.01.-31.03.2018

Тендерски документ 01.01.-31.03.2018

Public Invitation January – March 2018

Bidding Documents – January-March 2018