Електропривреда Републике Српске
HE na Drini

OSNOVNE INFORMACIJE

Studije o korišćenju rijeke Drine u energetskom i vodoprivrednom smislu rađene su u kontinuitetu kroz cijeli dvadeseti vijek. S obzirom da su režimi voda u slivu rijeke Drine prostorno i vremenski veoma heterogeni, svaka koncepcija optimalnog korišćenja je podrazumijevala izravnavanje protoka, preko velikih akumulacija.

U tom cilju u slivu Drine je izgrađeno devet akumulacija ukupne zapremine 2.220 x 106 m3 vode, prvenstveno u energetske svrhe.

Sliv Drine sa energetske tačke gledišta spada među najbolje u Evropi. Sa prosječnim padavinama od 1.100 mm/god i velikim padovima od 2,2 ‰ do 5,2 ‰ daje mogućnost rentabilne proizvodnje električne energije i garantuje stabilnost elektro-energetskog sistema.

U periodu od 1976. do 1985.g. isprojektovana je prva i ujedno do sad jedina izgrađena Hidroelektrana na Drini na području Republike Srpske – HE Višegrad, koja je puštena u rad 1989.g.
Tehnički pokazatelji HE Višegradi:

Naziv HE
Br. agr. Nominalna snaga
Snaga na pragu Pros. godišnj. proizv. Srednji godiš. protok Korisna zaprem. akumul. Maks. bruto pad
MVA
MW MW
GWh
m3/s
mil.m3
m
Višegrad 3 3×115 3×105 315 1 010 342 101 48,16

 

OSTVARENI REZULTATI

HE Višegrad je nakon petnaest godina uspješnog rada, ispunila i potvrdila sve glavne tehničko-tehnološke zadatke predviđene projektnim rješenjima.

Raspoloživost postrojenja je na visokom nivou. Ostvaruje se projektovana snaga i proizvodnja električne energije. Prosječna godišnja proizvodnja hidroelektrane iznosi oko 1.010 GWh električne energije.

U toku izgradnje i eksploatacije objekta, većina obaveza definisanih urbanističko-tehničkim uslovima i zahtjevima je ispoštovana, naročito u vodoprivredno-ekološkom smislu i razrješenju saobraćajne infrastrukture. Hidroelektrana je za svo vrijeme rada ukupnom svojom aktivnošću davala i daje veliki doprinos sveukupnom privrednom i društvenom razvoju regiona.

RAZVOJNI PLANOVI

Razvojni planovi preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ vezani su prvenstveno za hidroenergetsko iskorišćenje sliva rijeke Drine uzvodno od postrojenja HE Višegrad, kao i za dovršetak radova vezanih za objekat HE Višegrad i priobalje uzvodno i nizvodno od brane Višegrad.

Dosadašnje analize su pokazale da se na čitavom prostoru Hidrosistema Drina mogu dobiti značajne količine kvalitetne električne energije.

Sagledavanjem mogućnosti korišćenja hidroenergetskog potencijala sliva rijeke Drine koji pripada Republici Srpskoj konstatovano je da neiskorišćeni tehnički potencijal, a koji se može iskoristiti na hidroelektranama snage veće od 10 MW iznosi 3.626,2 MW.

U energetsko-ekonomskom smislu, najatraktivnije planirane hidroelektrane su HES Buk Bijela:

  • HE Buk Bijela instalisane snage 450 MW i prosječne godišnje proizvodnje od 1.150 GWh,
  • HE Foča instalisane snage 55,5 MW i prosječne godišnje proizvodnje od 195 GWh.

Od ostalih hidroenergetskih objekata treba pomenuti sljedeće:

  • HE Paunci na rijeci Drini instalisane snage 43,2 MW i prosječne godišnje proizvodnje od 156 GWh,
  • HE Mrsovo na rijeci Limu instalisane snage 43,8 MW i prosječne godišnje proizvodnje od 165 GWh.

Neiskorišćeni hidroenergetski potencijal malih vodotoka koji se može iskoristiti na hidroelektranama snage do 10 MW iznosi 159,3 MW.