Електропривреда Републике Српске
Uprava MH
Др Жељко Ковачевић
в.д. Генерални директор
Телефон: (+387 59) 277 101,
Телефон: (+387 51) 343 900,
Факс: (+387 59) 277 120
Факс: (+387 51) 340 940
Бранислава Милекић дипл.ецц.
в.д. Замјеник генералног директора
Телефон: (+387 59) 277 101,
Телефон: (+387 51) 343 900,
Факс: (+387 59) 277 120
Факс: (+387 51) 340 940
Мр Максим Скоко дипл.инж.ел.
Извршни директор за техничке послове
Телефон: (+387 59) 277 102,
Факс: (+387 59) 277 170
Др Петар Иванковић дипл.инж.маш.
в.д. Извршни директор за развој и инвестиције
Телефон: (+387 59) 277 107,
Факс: (+387 59) 277 137
Ненад Радовић дипл.правник
в.д. Извршни директор за организационо правне послове
Телефон: (+387 59) 277 104,
Факс: (+387 59) 277 194
Др Благоје Шупић дипл.ецц.
в.д. Извршни директор за економско
финансијске послове
Телефон: (+387 59) 277 103,
Факс: (+387 59) 277 193