Електропривреда Републике Српске
Термоенергетски потенцијал

Ugalj je najzastupljeniji energetski resurs koji se danas koristi u Republici Srpskoj. Razlog za korišćenje uglja kao izvora energije je njegova rasprostranjenost i količine zadovoljavajućeg kvaliteta. Najveći procenat eksploatisanog uglja u Republici Srpskoj koristi se u termoelektranama za proizvodnju električne energije, dok se određene količine koriste u drugim sektorima (uglavnom industrija i toplane). Rezerve na kojim će se razvijati eksploatacija uglja su relativno ravnomjerno raspoređene na cijeloj teritoriji Republike Srpske, od Lješljana na zapadu do Gacka na jugo-istoku.

Danas se ugalj u Republici Srpskoj eksploatiše na tri lokacije – Gacko (lignit), Ugljevik (mrki) i Stanari (lignit). Rudnik Miljevina je trenutno zatvoren.

Gacko i Ugljevik proizvode ugalj za potrebe termoelektrana (98% plasmana) i široke potrošnje. Kapacitet rudnika Gacko je 2,1 miliona tona uglja, a rudnika Ugljevik 1,75 miliona tona uglja godišnje. S obzirom da su postojeći površinski kopovi na kraju rezervi, potrebno je otvaranje novih u sljedećih 3-5 godina godina. Potrebna je i obnova rudarske mehanizacije.

U blizini lokacije Stanari, na kojoj se proizvodi ugalj za termoelektrane (prodaja u FBiH, 45% plasmana) i za široku potrošnju, izgrađena je termoelektrana Stanari instalisane snage 300 MW.

Tabela: Rezerve uglja u Republici Srpskoj

Red. broj NAZIV PROIZVODNOG KAPACITETA I VRSTA UGLjA REZERVE (000 t) Hd
(GJ/t)
Vlaga (%) Pepeo (%) Sumpor ukupni (%)
Bilansne
(A+B+C1)
Vanbilansne (A+B+C1) Potencijalne (C2+D1+D2) Ukupne geološke Eksploatacione (A+B+C1)
REPUBLIKA SRPSKA
1 Rudnik Ugljevik (M) 247409 17792 114558 265201 206507 13,28 26 19,4 4,59
2 Rudnik Stanari (L) 82559 34668 9596 126823 73271 9,646 50,75 5,74 0,17
3 Rudnik Gacko (L) 269958 37862 / 307320 245662 10,276 37,45 15,78 1,48
4 Rudnik Miljevina (M) 21200 15800 40100 77100 19080 11,7-14,8 24,9 24,83 2,2
5 Kotor Varoš (M)* 16410 1359 14,5 26,21 26,06 1,4
6 Lješljani (M)* 8843 195 10000 14,39 24,89 28,04 1,53
7 Ramići (L)* 37596 37 596 33836,4 9,68 42,86 15,82 3,88
Ukupno lignit RS 390113 72530 9596 471739 352769
Ukupno mrki ugalj RS 293862 33787 166017 342301 225587
UKUPNO RS 683975 106317 175613 814040 578356

M- mrki ugalj
L – lignit

*Napomena: Rudnici Kotor Varoš, Lješljani i Ramići su istraženi i rezerve uglja su dokazane, ali se na njima trenutno ne obavlja eksploatacija.

 

Kod razmatranja ugljenih ležišta Republike Srpske razlikuju se dva slučaja:

  • ležišta u kojima se već vrši eksploatacija uglja, gdje postoji rudarska tradicija i gdje je rudarski rizik manji i
  • ležišta gdje je moguće otvaranje novih rudnika, kada je potrebno opreznije pristupiti procjeni energetskog potencijala.

U Republici Srpskoj trenutno se eksploatacija uglja odvija na tri rudnika površinske eksploatacije: Gacko, Ugljevik i Stanari.