Електропривреда Републике Српске
Добродошли

МХ Електропривреда Републике Српске жели да кроз развој енергетског сектора има важну улогу у развоју Републике Српске.

Циљ је да се са квалитетним програмима, а који су усаглашени са еколошким стандардима и атрактивни на тржишту, омогући добит за потрошача, друштво и компанију.